Last update on .

Մոզիլլան թողարկել է անվտանգութեան թարմացում Ֆայրֆոքսի համար

Այդ խոցելիութիւնը հնարաւորութիւն էր տալիս հեռաւոր յարձակուողին տիրանալ տուեալներին ազդուած համակարգերում։

Թարմացումները հասանելի են հետեւեալ ծրագրային ապահովումների համար՝

  • Firefox 43.0.2
  • Firefox ESR 38.5.2

CERT-AM֊ը քաջալերում է բոլոր օգտուողներին եւ ադմիններին թարմացնել իրենց Ֆայրֆոքս ծրագիրը։

Մանրամասերի համար տե՛ս  2015-150

Pingbacks

Pingbacks are closed.

Comments

Comments are closed.