CERT-AM֊ը ազգային համակարգչային արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խումբ է և ղեկավարվում է Հայաստանի Ինտերնետ Հանրություն ՀԿ֊ի կողմից։
CERT-AM֊ը հանդես է գալիս որպես տեղեկատվական անվտանգության ազգային կենտրոն և գործում է Հայկական Ինտերնետ Հանրություն ՀԿ֊ին կից։